Monthly Archives: april 2015

 • Áigemearit leat mearriduvvon dál :)

  Posted on 28. april 2015 by Ellen Cecilie in Biebmoráhkadeapmi, Dieđiheapmi, Gohkket.

  Vuosttaš gohkken ja bloggen Mii deaivvadit vuosttaš háve vuosttaš vahkkoloahpa geassemánus. Dalle mii sihke gohkket ja blogget:) Boađe don nai. Bearjadaga geassemánu 5.beaivvi dii.17:00 – 21:00 Lávvordaga geassemánu 6.beaivvi dii.11:00-17:00.  Biergu & Guolli Biergu & Guolli lea temá. Mii ávkkástallat bohccobierggus ja ealgabierggus. Šaddet njálgga taco-bollat, goikebierggo kebaba ja mii geahččalit ráhkadit márffiid maid bassá dolas. De oahpat […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • OBS- rievddai- eat álgge disdaga cuoŋománu 28.beaivve

  Posted on 16. april 2015 by Ellen Cecilie in Ukategorisert.

  Álgga lea maŋiduvvon… eanet dieđut bohtet farggamusat.   Biepmoráhkadankursa álga disdaga cuoŋománu 28. beaivve. Dii. 16.30 mii deaivvadit skuvlla gievkkanis Guovdageainnu nuoraidskuvllas. Mii galgat maiddái čállit ja blogget maid mii ráhkadit sámegillii. Mun veahkehan sihke čállit, govvet ja bidjat nehttii. Mii ásahit iežamet bloggen báikki neahtas. Dát šaddá somás bargu ja mii deaivvadit muhtin eahkediid ja […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Árbevirolaš biebmu

  Posted on 8. april 2015 by Girjjat in Ukategorisert.

  Gumppus lea dearvvašlas biebmu, dása gávdnojit maŋga sierra málesrávvaga. Diedatgo don ovttage?

  Continue Reading...
  1 Comment.
 • Nuvttá fálaldat

  Posted on 7. april 2015 by Ellen Cecilie in Ukategorisert.

      Go don leat nuorra de lea visot nu divrras. Dá lea dutnje fálaldat nuvttá. It dárbbaš máksit maidege. Buot maid mii ráhkadit ja borrat oažžut don skeaŋkan. Jus leat studeantta, de lea dát erenoamáš buorre fálaldat. Hás it searvva? Hágat vel fiinna duođaštusa ahte leat searvan gohkkemis ja bloggemis. Boađe mielde!    

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Searvvatgo? Dieđis dása

  Posted on 7. april 2015 by Ellen Cecilie in Dieđiheapmi.

    Jus háliidat searvat de sáddes ebosttii: samikraft.no (a) gmail.com Čális iežat nama, man boaris leat ja searvvatgo buot osiide/fáttáide.

  Post Tagged with ,
  Continue Reading...
  1 Comment.
 • Leatgo don boahttevaš Sámi Hellstrøm?

  Posted on 7. april 2015 by Ellen Cecilie in Dearvvašvuohta.

  Dán giđa beasat oahppat sámi biebmu birra ja movt daid galgá ráhkadit. Jus beroštat dearvvašvuođas ja biebmoráhkadeamis de it sáhte manahit dán vejolašvuođa. Háliidat go oahppat biebmu birra, de lea dá dutnje nuvttá fálaldat.

  Post Tagged with
  Continue Reading...
  No Comments.